ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

H Teddy S.p.A. δίνει την πρέπουσα προσοχή στις αρχές της εμπιστευτικότητας, την προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων
των ατόμων με τα οποία έρχεται σε επαφή.
Επομένως, ο χρήστης αυτής της σελίδας οφείλει να ανατρέξει σε όλες τις ενότητες αυτού του εγγράφου, οι οποίες περιγράφουν τον τρόπο
διαχείρισης της σελίδας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της.
Αυτό το έγγραφο έχει, επίσης, ενημερωτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθ. 13 του κανονισμού EU 2016/679 και της ισχύουσας εθνικής
νομοθεσίας περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων -για όλους όσοι αλληλεπιδρούν με τις διαδικτυακές υπηρεσίες της Teddy S.p.A,
προσβάσιμες ηλεκτρονικά στην [ηλεκτρονική] διεύθυνση www.calliope.style.
Αυτές οι πληροφορίες φιλοξενούνται εδώ (και ισχύουν) μόνο γι’ αυτόν τον ιστότοπο και όχι για εκείνους που, ενδεχομένως, επισκέπτονται οι
χρήστες μέσω των συνδέσμων της ιστοσελίδας. H Teddy S.p.A. δεν ασκεί έλεγχο σε αυτές τις ιστοσελίδες ή στις διαδικασίες που αυτές
εφαρμόζουν ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ως εκ τούτου, συμβουλευτείτε τους κανόνες απορρήτου όλων των μερών με
τα οποία έρχεστε σε επαφή πριν κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.
Υπεύθυνος επεξεργασίας
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η Teddy S.p.A., με έδρα το Coriano n. 58, Grosrimini, block 97, 47924, Rimini (RN),
τηλ. +39 0541 301411, φαξ +39 0541 383430, email help@calliope.style.

Υπεύθυνος για την προστασία δεδομένων
Τα δεδομένα του Υπευθύνου προστασίας των δεδομένων είναι προσβάσιμα στέλνοντας ένα (απλό) αίτημα στο dpo@calliope.style.
Τύποι δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασίας και σκοποί της επεξεργασίας

Δεδομένα πλοήγησης

Τα υπολογιστικά συστήματα -αλλά και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της λειτουργίας αυτής της ιστοσελίδας-
αποκτούν ορισμένα δεδομένα, των οποίων η μετάδοση εμπεριέχει τη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας στο ίντερνετ. Πρόκειται για

πληροφορίες που δεν συλλέγονται για λόγους συσχέτισης/ταυτοποίησης αλλά εκ φύσεως θα μπορούσαν κάλλιστα να επιτρέψουν την
ταυτοποίηση των χρηστών -μέσω επεξεργασίας & συσχετισμού, χρησιμοποιώντας δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή τρίτων.
Σε ετούτη την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται οι διευθύνσεις IP ή τα domain των συσκευών που χρησιμοποιούνται από πλευράς των χρηστών
όταν επισκέπτονται τον ιστότοπο- τις διευθύνσεις σε URI (Uniform Resource Identifier) για τους πόρους που ζητήθηκαν, κατά την υποβολή του
αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που αποκτήθηκε ως απόκριση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της
απόκρισης από πλευράς του διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα κ.λπ.) και άλλων παραμέτρων που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το
πληροφοριακό περιβάλλον του χρήστη.
Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται με μοναδικό σκοπό τη λήψη ανώνυμων στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας -και
για να μπορεί να ελέγχεται η ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή. Εκτός αν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό, στην ενότητα
«επικοινωνία και μεταφορά των δεδομένων», τα εν λόγω δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους και δεν διαχέονται.
Cookies
Το "cookie" είναι ένα [μικρό] αρχείο κειμένου. Το εν λόγω αρχείο μεταφέρεται από τον διακομιστή (server) στη συσκευή του χρήστη. Σκοπός του
είναι να ενημερώνει τον διακομιστή σχετικά με τις προσβάσεις του χρήστη στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες
λαμβάνει από τις αναγνώσιμες παραμέτρους του συστήματος μέσω λειτουργιών που περιέχονται στην ιστοσελίδα. Τα cookies μπορεί να είναι
είτε "προσωρινά" (ή συνεδρίας, επομένως διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης) είτε "μόνιμα" (παραμένουν αποθηκευμένα στον
σκληρό δίσκο, έως ότου τα διαγράψει ο χρήστης).
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί «συνεδρίας» και «μόνιμα» για:

- να ιχνηλατεί ανώνυμα τις συνεδρίες της περιήγησης,
- να βελτιώνει την περιήγησή σας εντός της ιστοσελίδας,
- λόγους προσαρμογής των [προσφερομένων] υπηρεσιών,
- να αναλύει συνολικά τα μοτίβα επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας.

Τα «μόνιμα» cookies που χρησιμοποιούμε μπορούν να αποθηκεύσουν (προσωπικά) δεδομένα μόνο στην περίπτωση που ο χρήστης έχει
εγγραφεί στην ιστοσελίδα -ή έχει συναινέσει στην αποθήκευσή τους. Σε διαφορετική περίπτωση, ο διακομιστής μας αναγνωρίζει απλά ότι ένας
άγνωστος επισκέπτης, με το συγκεκριμένο cookie, έχει επιστρέψει στην ιστοσελίδα.
Εκτός αν προβλέπεται ρητά κάτι διαφορετικό βλ. «επικοινωνία & μεταφορά δεδομένων», τα εν λόγω στοιχεία α. Δεν κοινοποιούνται σε τρίτους
και β. Δεν διαχέονται.
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί, να απενεργοποιήσει ή να αποδεχτεί μια επιλεκτική
χρήση των cookies. Στην προκειμένη περίπτωση, η πλοήγηση δεν θα είναι το ίδιο εύκολη. Επιπλέον, ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ή οι ιστοσελίδες να μην εμφανίζονται σωστά.
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Δεδομένα τα οποία παρέχονται οικειοθελώς από πλευράς χρήστη
Σε περίπτωση που επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί μας ή που πρόκειται να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την ιστοσελίδα
μας ζητούνται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη (π.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση e-mail), Σε αυτές τις περιπτώσεις προσφέρονται οι
πληροφορίες στον χρήστη, και, εάν χρειαστεί, θα κληθεί να παράσχει τη συγκατάθεσή του. Η επεξεργασία των δεδομένων που παρέχονται από
πλευράς χρήστη διενεργείται σύμφωνα με τους σκοπούς και τις μεθόδους που αναφέρονται εδώ (και τις σχετικές πληροφορίες που διατίθενται
κατά καιρούς).

Μέθοδοι επεξεργασίας
Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία χρησιμοποιώντας ψηφιακά ή άλλα μέσα προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί για τους
οποίους συλλέχθηκαν. Τηρούνται συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή απώλειας δεδομένων, παράνομης ή λανθασμένης χρήσης
αυτών και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται από προσωπικό το οποίο απασχολείται άμεσα από την Teddy S.p.A. ή/και από φυσικά/νομικά
πρόσωπα τα οποία έχουν επιλεγεί και επιφορτιστεί με την ευθύνη της επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων.

Νομική βάση
Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτής της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της υποβάλλονται σε επεξεργασία μετά από
συγκατάθεση ή βάση σύμβασης.

Παραλήπτες της διαχείρισης-επεξεργασίας
Παραλήπτες της διαχείρισης είναι όλοι οι χρήστες της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών που προσφέρονται εδώ και οι οποίοι είναι ηλικίας άνω των
16 ετών ή άνω των 18 ετών όπου προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Η προαιρετική φύση της παροχής των δεδομένων
Ο χρήστης είναι ελεύθερος να κοινοποιήσει ή όχι τα προσωπικά του στοιχεία στην Teddy S.p.A. μέσω αυτής της ιστοσελίδας ή μέσω των
σχετικών υπηρεσιών της. Η μη παροχή των εν λόγω πληροφοριών, όπως αναφέρεται κατά περίπτωση στα τεκμήρια που παρέχονται στους
χρήστες, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η Teddy S.p.A. να μην μπορεί να παράσχει τις εκάστοτε [αιτούμενες] υπηρεσίες.

Επικοινωνία & μεταφορά δεδομένων
Τα δεδομένα τα οποία παρέχονται δεν διαχέονται ή κοινοποιούνται σε τρίτους... Μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων το δικαίωμα
πρόσβασης αναγνωρίζεται από τον νόμο ή κατ’ εντολή των αρχών, καθώς και σε, εσωτερικά ή εξωτερικά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία η
Teddy S.p.A. χρησιμοποιεί για τη διεξαγωγή οργανικών και/ή βοηθητικών ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες δραστηριοτήτων και τα οφέλη
τους συνδέονται με αυτές, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών λύσεων λογισμικού, web application και υπηρεσιών αποθήκευσης που
παρέχονται επίσης μέσω συστημάτων cloud computing.
Σημειώνεται επίσης ότι για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών, τα δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται να μεταφερθούν σε διακομιστές οι
οποίοι ίσως να βρίσκονται και σε χώρες εκτός ΕΕ. Σε αυτήν την περίπτωση, η Teddy S.p.A. θα εγγυηθεί ως προς την εφαρμογή κατάλληλων
μέτρων ασφαλείας βάσει των διατάξεων του κανονισμού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλτε ένα απλό αίτημα στο e-mail
help@calliope.style.

Διάρκεια της επεξεργασίας
Εκτός εάν ορίζεται κάτι άλλο η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων συμπεριλαμβάνει την περίοδο κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος θα
χρησιμοποιεί αυτόν τον ιστότοπο και τις σχετικές υπηρεσίες του. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης, τα προσωπικά δεδομένα θα
φυλάσσονται από την Teddy S.p.A. προκειμένου να μπορεί να αποδείξει ανά πάσα στιγμή την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, έως ότου
παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα παραγραφής της εν λόγω υποχρέωσης.

Δικαιώματα των ενδιαφερομένων
Οι ενδιαφερόμενοι – οι οποίοι σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα – μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους
έναντι του υπεύθυνου των δεδομένων -βάσει των άρθρων 15 έως 22 του σχετικού κανονισμού και της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας περί
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, μπορούν:

α) να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα και να διαπιστώσουν την ύπαρξη ή μη των προσωπικών δεδομένων που τα αφορούν, ακόμη και αν
δεν έχουν ακόμη καταχωρηθεί, και να λάβουν σχετική κοινοποίηση σε κατανοητή μορφή ·

β) να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας αυτών· της λογικής που
εφαρμόζεται σε περίπτωση που η επεξεργασία τους πραγματοποιείται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων · τα στοιχεία ταυτοποίησης του
κατόχου, των διαχειριστών και του διορισμένου αντιπροσώπου · τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στα οποία μπορεί να γίνει η κοινοποίηση των εν
λόγω δεδομένων ή που έχουν πρόσβαση σε αυτά ως διορισμένοι αντιπρόσωποι στην επικράτεια του Κράτους, διαχειριστές ή οι επιφορτιζόμενοι

γ) να αιτηθούν ενημέρωση, διόρθωση ή ενσωμάτωση των δεδομένων τους, καθώς και τη φορητότητά τους.


δ) να αιτηθούν την ακύρωση, τον περιορισμό, τη μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή τον αποκλεισμό των δεδομένων που υποβάλλονται σε
επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν χρειάζεται να διατηρούνται για τους σκοπούς για τους οποίου αρχικά είχαν συλλεχθεί -ή
είχαν υποστεί επεξεργασία·


ε) να λάβει βεβαίωση ότι οι προαναφερθείσες ενέργειες έχουν τεθεί υπόψη των ατόμων στους οποίους τα δεδομένα κοινοποιήθηκαν, εκτός από
την περίπτωση κατά την οποία αυτή η εκπλήρωση αποδειχθεί ανέφικτη ή συνεπάγεται τη χρήση μέσων προφανώς δυσανάλογων προς το
προστατευόμενο δικαίωμα 


στ) να αντιταχθούν για νόμιμους λόγους, εν όλω ή εν μέρει, στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, ακόμη και αν αυτή σχετίζεται
με τον σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που τα αφορούν, με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή της
διεξαγωγής άμεσων πωλήσεων ή έρευνας αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας.


Το ενδιαφερόμενο μέρος διατηρεί επίσης το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σε εποπτική αρχή, η οποία στην Ιταλία είναι ο «Εγγυητής της
προστασίας των προσωπικών δεδομένων».
Το ενδιαφερόμενο μέρος έχει επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ως προς την επεξεργασία των δεδομένων ανά πάσα
στιγμή.

Για να ασκήσει αυτά τα δικαιώματα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με τον Ελεγκτή των δεδομένων στέλνοντας ένα e-
mail στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: help@calliope.style.

Για να σταματήσετε την αποστολή sms, απλώς στείλτε ένα sms από τον αριθμό στον οποίο θέλετε να σταματήσετε τη λήψη κοινοποιήσεων,
γράφοντας τη λέξη "διαγραφή" (χωρίς εισαγωγικά) στον ακόλουθο αριθμό +393666369292.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέσω αυτής της ιστοσελίδας ή / και των υπηρεσιών που
συνδέονται με αυτήν μπορούν να ζητηθούν στέλνοντας ένα e-mail εδώ help@calliope.style ή γράφοντας στην Teddy S.p.A., via Coriano n. 58,
Grosrimini, blocco 97, 47924, Rimini (RN), tel. +39 0541 301411, fax +39 0541 383430.


Έκδοση ενημερωμένη στις 25 Μαΐου του 2018